Klepper

De boot

Opiniepeiling

Er zijn wateren waar ik zelf als alleengaande vouwkanovaarder niet zomaar alleen zou gaan varen, zoals de Waddenzee, IJsselmeer, stukken van de Zeeuwse Delta en de Noordzee. Zonder deskundige begeleiding blijft groot water voor de verstandige en voorzichtige vaarder tamelijk onbereikbaar, speciale vouwkanotochten zijn er niet of nauwelijks en bij "gewone" georganiseerde (verenigings)tochten moet je vaak met diploma's kunnen aantonen dat je over de nodige ervaring beschikt, en anders heeft men toch wel twijfels over dat vouwkanogedoe.

Het zou dus wel fijn zijn als er speciale tochten voor vouwkano's op groot water zouden zijn, met deskundige begeleiding maar zonder de mogelijke obstakels die je bij verenigings- of commerciële zeekanotochten tegenkomt.

Een kennis die gediplomeerd zeekajakinstructeur en zelf ook een vouwkano vaart wil eventueel wel zulke speciale tochten op groot water organiseren en begeleiden, maar twijfelt nog of er wel genoeg liefhebbers te vinden zijn. Ik zou dus graag willen weten of er belangstelling voor dit soort activiteiten is, stuur als je geïnteresseerd bent maar een emailtje.

Aan de tochten zullen wel kosten verbonden zijn, behalve de te maken onkosten zal de begeleider dit niet helemaal als "vriendendienst" willen doen. Een eerste inschatting is enige tientallen euro's per persoon voor een dagtocht, natuurlijk afhankelijk van het aantal deelnemers.

Inmiddels (juni 2006) ruim een jaar later zijn er welgeteld vier reacties binnengekomen, te weinig om al tot concrete plannen te kunnen komen. Wel blijf ik geïnteresseerd in de behoefte, dus reageren kan nog steeds.

terug naar AF

Laatste wijziging: 5-6-2006